Je nám líto, ale online nákupy nejsou k dispozici ve vaší zemi.
Close

Správa nabídek online je k dispozici pouze uživatelům s firemními účty. Stále můžete požádat o nabídku, ale bude vám zaslán e-mailem.

Upgradujte na firemní účet pokročilé možnosti a osobní služby.

 

Informace o firmě

Společnost BDI je globální firmou se zkušenostmi v rozvoji a zavádění zákaznicky orientovaných distribučních kanálů a tvorbě řešení v dodavatelském řetězci našich zákazníků. Prostřednictvím téměř 200 poboček v 12 zemích společnost BDI poskytuje své služby v odvětvích, jako jsou automobilový průmysl, výroba kovů, zpracování potravin, výroba celulózy a papíru, hornictví, výroba strojů, výroba světelných zdrojů a transport materiálů. Ložiska, prvky pro přenos výkonu, přenos elektrické energie, řízení pohybu, komponenty pro řešení lineárního pohybu, pneumatické a hydraulické prvky, elektrické komponenty jako senzory a PLC, ochranné pracovní pomůcky – to je ve zkratce seznam námi dodávaných výrobků.

BDI Czech má 4 pobočky. Náš program zajištění kvality je založen na normách ISO a zajišťuje proces neustálého zlepšování. Usilujeme o maximum dodávek v termínu požadovaném zákazníkem a bez závad při dodávkách.

Naše prodejní a servisní oddělení zaměstnává vysoce kvalifikované a proškolené zaměstnance, kteří se specializují na aplikaci produktů a služeb nabízených společností BDI. V těsné spolupráci s našimi zákazníky i dodavateli poskytujeme zákazníkům nákladově úsporná řešení a služby s přidanou hodnotou, včetně odborných znalostí, technické podpory, oprav a kontroly, řízení zásob, zvyšování produktivity a správy skladů.

Růst společnosti BDI v budoucnu se očekává díky lokální a mezinárodní expanzi, jakož i díky přidávání nových druhů výrobků do našeho sortimentu. Naším cílem je následovat zákazníka – technologicky, kulturně a také geograficky.

Canada - China - Czech Republic - Germany - Hungary - India - Mexico - Poland - Romania - Serbia - Slovakia - United States

World_Info_CZ.png