PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA
Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajůMy ve společnosti BDI a našich přidružených společnostech po celém světě se zavazujeme respektovat vaše on-line soukromí a rozeznávat potřebu přiměřené ochrany a správy jakýchkoli osobně identifikovatelných informací („osobních údajů“), o něž se s námi dělíte. Společnost BDI vytvořila tuto on-line ochranu osobních údajů tak, abyste mohli pochopit naši péči a obezřetnost, s nimiž máme v úmyslu zacházet s vašimi poskytovanými osobními údaji.

Osobní údaje znamenají jakékoli informace, které mohou být použity k identifikaci jednotlivce, včetně, ale nikoli výlučně křestního jména a příjmení, domácí či jiné fyzické adresy, e-mailové adresy nebo jiných kontaktních údajů, ať již v práci, nebo doma. Obecně platí, že můžete navštívit webové stránky společnosti BDI bez sdělení toho, kdo jste, nebo abyste nám odhalili jakékoli osobní údaje či informace o sobě.

Rozhodnete-li se zaregistrovat a poskytnout nám své osobní údaje na webu, tak budeme předávat a používat tyto údaje a informace jedině v rámci společnosti BDI. Osobní údaje budou použity k tomu, abychom našim internetovým návštěvníkům poskytovali vhodné informace o produktech a novinkách nebo událostech ve společnosti BDI pomocí řádně zaregistrované e-mailové adresy. Společnost BDI nebude nabízet, prodávat nebo poskytovat informace o našich zaregistrovaných návštěvnících jiným stranám nebo jednotlivcům/soukromníkům mimo naši společnost BDI.

Společnost BDI se snaží v souladu se všemi platnými zákony v každé zemi, v níž podnikáme, dodržovat zákony, jež jsou určeny na ochranu vašeho soukromí a také osobních údajů. I když se právní požadavky mohou lišit země od země, společnost BDI hodlá dodržovat zásady stanovené v těchto on-line zásadách na ochranu osobních údajů. Jinými slovy, naším cílem je poskytnout ochranu pro vaše osobní údaje a informace bez ohledu na to, kde se tyto osobní údaje shromažďují, přenáší nebo uchovávají.