PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA
Pravidla jednání pro dodavatele

Pravidla jednání pro dodavatele


 
Účel a definice

Ve společnosti BDI věříme, že dosažení nejvyšších možných standardů etického jednání a integrity vytváří pevné základy, na nichž jsou založeny úspěšné obchodní vztahy. Od dodavatelů očekáváme, že budou obchodovat eticky a odpovědně, a od našich dodavatelů vyžadujeme, aby dodržovali následující minimální standardy jednání.

Standardy přiměřeného jednání dodavatelů

Dodavatelé BDI, včetně jejich zaměstnanců, zmocněnců a/nebo zástupců, se musí chovat eticky a při styku se zaměstnanci BDI a zákazníky BDI se musí vyhýbat jakýmkoli formám korupce a vydírání.

Protizákonné obtěžování zaměstnanců BDI a zákazníků BDI, včetně, ale nikoli pouze sexuálního obtěžování a obtěžování na základě rasy, náboženství, věku, postižení, národnostního původu nebo sexuální orientace, je přísně zakázáno.

Na pracovištích dodavatelů nesmí docházet k obtěžování nebo hrozbám násilím.

Veškeré pracovní poměry musí být dobrovolné.

U náboru a povyšování zaměstnanců nesmí dodavatelé přistupovat k nepříznivé diskriminaci.

Dodavatelé mají zakázáno využívat dětskou práci.

Dodavatelé musí dodržovat platné zákony o mzdách v zemích nebo komunitách, kde působí.

Zařízení dodavatelů musí vyhovovat platným standardům bezpečnosti v zemích nebo komunitách, kde působí.

Dodavatelé musí dodržovat platné zákony na ochranu životního prostředí v zemích nebo komunitách, kde působí.

Dodavatelé musí respektovat důvěrné informace společnosti BDI nebo zákazníků BDI a nesmí je sdílet s dalšími stranami.

Náprava

BDI si vyhrazuje právo na prověření dodavatelů, zda splňují tato pravidla.

Porušení těchto pravidel mají za následek umístění dodavatele na zkušební listinu BDI až do odstranění porušení.

Přetrvávající porušení těchto pravidel mohou vést k přerušení obchodního styku se společností BDI.