Je nám líto, ale online nákupy nejsou k dispozici ve vaší zemi.
Close

Správa nabídek online je k dispozici pouze uživatelům s firemními účty. Stále můžete požádat o nabídku, ale bude vám zaslán e-mailem.

Upgradujte na firemní účet pokročilé možnosti a osobní služby.

ATTENTION
Pozor
  • BDI Warehouse Store je omezený katalog obsahující pouze skladové položky, jejichž cena je určena výhradně pro samoobslužné online nákupy ve Warehouse Store BDI.

  • Uvedené ceny jsou k dispozici POUZE v prodejně Warehouse Store, nikoli na pobočkách BDI.

  • Veškeré prodeje podléhají dani (žádné nákupy bez daně) a jsou splatné kreditní kartou. Nelze je účtovat na váš účet BDI.

  • Všechny objednávky zahrnují poplatek za pozemní přepravu ve výši 5 USD.

  • Chcete-li nakoupit pomocí svého účtu BDI, klikněte na tlačítko Zrušit.
  
ATTENTION
Pozor
Internet Explorer již nebude podporován pro BDIExpress.

Společnost Microsoft ukončuje podporu webového prohlížeče Internet Explorer . Společnost Microsoft doporučuje přejít na Microsoft Edge.Nebo klikněte níže ke stažení jiného prohlížeče 
 

 

Pravidla jednání pro dodavatele
 
Účel a definice

Ve společnosti BDI věříme, že dosažení nejvyšších možných standardů etického jednání a integrity vytváří pevné základy, na nichž jsou založeny úspěšné obchodní vztahy. Od dodavatelů očekáváme, že budou obchodovat eticky a odpovědně, a od našich dodavatelů vyžadujeme, aby dodržovali následující minimální standardy jednání.

Standardy přiměřeného jednání dodavatelů

Dodavatelé BDI, včetně jejich zaměstnanců, zmocněnců a/nebo zástupců, se musí chovat eticky a při styku se zaměstnanci BDI a zákazníky BDI se musí vyhýbat jakýmkoli formám korupce a vydírání.

Protizákonné obtěžování zaměstnanců BDI a zákazníků BDI, včetně, ale nikoli pouze sexuálního obtěžování a obtěžování na základě rasy, náboženství, věku, postižení, národnostního původu nebo sexuální orientace, je přísně zakázáno.

Na pracovištích dodavatelů nesmí docházet k obtěžování nebo hrozbám násilím.

Veškeré pracovní poměry musí být dobrovolné.

U náboru a povyšování zaměstnanců nesmí dodavatelé přistupovat k nepříznivé diskriminaci.

Dodavatelé mají zakázáno využívat dětskou práci.

Dodavatelé musí dodržovat platné zákony o mzdách v zemích nebo komunitách, kde působí.

Zařízení dodavatelů musí vyhovovat platným standardům bezpečnosti v zemích nebo komunitách, kde působí.

Dodavatelé musí dodržovat platné zákony na ochranu životního prostředí v zemích nebo komunitách, kde působí.

Dodavatelé musí respektovat důvěrné informace společnosti BDI nebo zákazníků BDI a nesmí je sdílet s dalšími stranami.

Náprava

BDI si vyhrazuje právo na prověření dodavatelů, zda splňují tato pravidla.

Porušení těchto pravidel mají za následek umístění dodavatele na zkušební listinu BDI až do odstranění porušení.

Přetrvávající porušení těchto pravidel mohou vést k přerušení obchodního styku se společností BDI.