Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

 
Beszállítói magatartási szabályzat
 
Célkitűzés és definíció

A BDI-nél hiszünk abban, hogy az etikus magatartás és integritás lehető legmagasabb sztenderdjeinek való megfelelés szilárd alapot teremt a sikeres üzleti kapcsolatok kiépítéséhez. Beszállítóinktól elvárjuk, hogy üzletvitelüket etikusan és felelősségteljesen folytassák, és betartsák az alábbi minimális magatartási sztenderdeket.

A megfelelő beszállítói magatartás sztenderdjei

A BDI alkalmazottaival és ügyfeleivel folytatott kapcsolatuk során a BDI beszállítóinak, beleértve azok alkalmazottait, ügynökeit és/vagy képviselőit, etikusan kell eljárniuk, és kerülniük kell a korrupció és a zsarolás minden formáját.

A BDI alkalmazottainak és ügyfeleinek jogellenes zaklatása, többek között ide értve a szexuális zaklatást, valamint a faj, vallás, életkor, nemzeti származás vagy szexuális irányultság alapján történő zaklatást szigorúan tilos.

A beszállítók munkahelyein nem fordulhat elő zaklatás vagy erőszakkal való fenyegetés.

A foglalkoztatás kizárólag önkéntes alapon történhet.

A beszállítók nem alkalmazhatnak hátrányos megkülönböztetést alkalmazottaik felvétele, illetve előléptetése során.

A gyermekmunka igénybevétele tilos a beszállítók számára.

A beszállítóknak be kell tartaniuk a munkabérre vonatkozóan a működésük szerinti országokban vagy közösségekben érvényes jogszabályokat.

A beszállítóknak be kell tartaniuk a működésük szerinti országok vagy közösségek biztonsági sztenderdjeit.

A beszállítóknak be kell tartaniuk a működésük szerinti országok vagy közösségek környezetvédelmi jogszabályait.

A beszállítóknak tiszteletben kell tartaniuk a BDI, illetve a BDI ügyfelei bizalmas információinak titkosságát, és nem oszthatják meg azokat harmadik féllel.

Jogorvoslat


A BDI fenntartja jogát, hogy auditálja beszállítóit ezen szabályzat betartása tekintetében.

A jelen szabályzat megszegése esetén a BDI felfüggeszti a beszállítót, míg az nem orvosolja szabálysértéseit.

A szabályzat ismételt megszegése a BDI-vel fennálló üzleti kapcsolat megszüntetését vonhatja maga után.