PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA
Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

My v spoločnosti BDI a našich pridružených spoločnostiach po celom svete sa zaväzujeme rešpektovať Vaše on-line súkromie a rozpoznávať potrebu primeranej ochrany a spravovania akýchkoľvek osobne identifikovateľných informácií ("osobných údajov"), o ktoré sa s nami delíte. Spoločnosť BDI vytvorila túto on-line ochranu osobných údajov tak, aby ste mohli pochopiť našu starostlivosť a opatrnosť, s ktorými máme v úmysle zaobchádzať s Vašimi poskytovanými osobnými údajmi.
 
Osobné údaje znamenajú akékoľvek informácie, ktoré môžu byť použité na identifikáciu jednotlivca, vrátane, ale nie výhradne, krstného mena a priezviska, domácej či inej fyzickej adresy, e-mailovej adresy alebo iných kontaktných údajov, či už v práci alebo doma. Vo všeobecnosti platí, že môžete navštíviť webové stránky spoločnosti BDI bez toho, aby ste nám povedali, kto ste, alebo nám odhalili akékoľvek osobné údaje, či informácie o sebe.
 
Ak sa rozhodnete zaregistrovať a poskytnúť nám Vaše osobné údaje na webe, tak budeme odovzdávať a používať tieto údaje a informácie jedine v rámci spoločnosti BDI. Osobné údaje budú použité, aby sme našim internetovým návštevníkom poskytovali vhodné informácie o produktoch a novinkách alebo udalostiach v spoločnosti BDI pomocou riadne zaregistrovanej e-mailovej adresy. Spoločnosť BDI nebude ponúkať, predávať alebo dovoľovať informácie o našich zaregistrovaných návštevníkoch iným stranám alebo jednotlivcom/súkromníkom mimo našej spoločnosti BDI.
 

Spoločnosť BDI sa snaží v súlade so všetkými platnými zákonmi v každej krajine, v ktorej podnikáme, dodržiavať zákony, ktoré sú určené na ochranu Vášho súkromia a tiež osobných údajov. Aj keď právne požiadavky sa môžu líšiť od krajiny ku krajine, tak spoločnosť BDI hodlá dodržiavať zásady stanovené v týchto on-line Zásadách na ochranu osobných údajov. Inými slovami, naším cieľom je poskytnúť ochranu pre Vaše osobné údaje a informácie bez ohľadu na to, kde sa tieto osobné údaje zhromažďujú, prenášajú alebo uchovávajú.